Skip Navigation Links
 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet tilses af kassereren og udføres af ekstern bogholder i samarbejde med vores daglige leder.
 
Årsregnskabet bliver godkendt af bestyrelsen senest 1 måned inden den ordinære generalforsamling, og det bliver hver år fremlagt for medlemmerne forud for generalforsamlingen og gennemgås på generalforsamlingen. 
 
 
Revideret årsregnskab for Hørsholm Rideklub 2017