Skip Navigation Links

DSIHR står for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus

DSIHR ejer bygningerne, som der drives rideklub fra og har lejeindtægt fra udlejning af huset til Hørsholm Rideklub. Alle indtægter går til udvendig restaurering af bygningerne. DSIHR har en bestyrelse, hvor Hørsholm Rideklub har en repræsentant og en suppleant.

Bestyrelse for DSIHR består af 7-8 medlemmer:

  • 3 medlemmer udpeget blandt Hørsholm Kommunalbestyrelses medlemmer
  • 2 medlemmer udpeget af Hørsholm Rideklub
  • 1 medlem udpeget af Ridehusets Venner
  • 1-2 medlemmer udpeget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer

DSIHR's bestyrelse kan invitere relevante gæster til møderne som den daglige leder af ridekubben.

"Ridehusets Venner" er en forening, som i sin tid var med til at udforme den nuværende organisation.

Formand Camilla Kann Fjeldsøe, udpeget af Hørsholm Rideklub
Sisse Langkilde, udpeget af Hørsholm Rideklub
Nadja M. Hageskov KB (C),
udpeget blandt Hørsholm Kommunalbestyrelses medlemmer
Jan H. Klit KB (C) , udpeget blandt Hørsholm Kommunalbestyrelses medlemmer
Ann Lindhardt KB (V), udpeget blandt Hørsholm Kommunalbestyrelses medlemmer
Per Simon Voldsgaard, udpeget af Ridehusets Venner
Eva Holst-Andersen, udpeget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer
Jens Venø Nielsen, udpeget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Sekretærbistand v. Svend Erik Søegaard